Zdravotné poistenie, zdravotné poisťovne, formulár e106