Daňové priznanie, daňový domicil a kde, ako a čo daniť