Právo nebyť bremenom

[ibimage==463977==Maly_obrazok_do_clanku==none==self==ibimage_Zarovnat_nalavo]Predstavte
si, že by ste zostali na vozíku. Nepredstaviteľné? Nuž, verte,
že to samo o sebe nie je vôbec nič, pokiaľ môžete študovať,
mať spoločenské, kultúrne a/alebo športové vyžitie, priateľské
a intímne vzťahy, prácu... Všetko je, samozrejme, o niečo
zložitejšie, než kým ste chodili po svojich, ak vám však prajú
zákony a systém danej krajiny, dá sa to zvládnuť.

Čo však vo chvíli, keď vám niekto nedovolí žiť takýto obyčajný ľudský život len preto, že si to tak praje? Čo ak niekto, konkrétne váš štát, povie: "Vyber si, či chceš chodiť do práce alebo mať umožnené využívať toaletu!" Že niečo také sa nemôže stať? Ak si to myslíte, potom asi viete viac o tom, čo sa deje v Egypte, Iráne alebo Barme, než o tom, čo pácha Slovenská republika na svojich ľuďoch. Pretože... mne sa toto deje. omg_smile

 

[ibimage==463978==Maly_obrazok_do_clanku==none==self==ibimage_Zarovnat_napravo]Som
Slovenkou na vozíku so slovenským občianstvom a trvalým pobytom v
Slovenskej republike, ktorá žije 10. rok v Česku. Skončila som
dve vysoké školy za „peniaze štátu“, ktorý mi teraz
nedovolí, aby som mu to svojou prácou aspoň čiastočne vracala.
Pracovať síce môžem, no ak to skúsim, prídem o príspevok na
osobnú asistenciu, bez ktorej nielen, že nebudem môcť ísť do
danej práce – ja si bez nej ani len nezájdem na toaletu, neurobím
si jesť, neotočím sa v noci v posteli... A tak nemám na výber.

Možno
ste mali v živote vysnívané povolanie, hoci málokomu sa jeho/jej
sen splní. Mne sa to skoro splnilo. Dostala som dokonca niekoľko
ponúk, o ktorých som v živote snívala. Prišla som o ne, hoci som
ich tak veľmi chcela, hoci som o ne tak veľmi bojovala. A tak vyzerám v
očiach ľudí buď ako neschopná, alebo ako tá, ktorá predsa
nemôže pracovať – veď je na vozíku! Že by pravda mohla byť
niekde inde, napadne asi málokoho.

[ibimage==463979==Maly_obrazok_do_clanku==none==self==ibimage_Zarovnat_nalavo]Na
ukážku aspoň jeden príklad. Mala som výnimočnú ponuku odísť
do Nemecka na trojročný výskumný doktorandský program určený
pre ľudí, ktorí vyštudovali svetovú univerzitu s vyznamenaním...
Napriek tomu, že som spĺňala podmienky, som ju musela odmietnuť.
Plat, ktorý by som tam dostávala by mi stačil na normálny život,
avšak v tej chvíli by ma môj štát (napriek môjmu trvalému
pobytu v SR) okamžite pripravil o príspevok na asistenciu, bez
ktorej si ani „neškrtnem“. Mohla by som sa akurát tak zbaliť
a... nie, vlastne..., ani zbaliť, veď ešte aj na to potrebujem
asistenciu, ktorú by som už nemala z čoho zaplatiť.

To,
aby som sa musela Nemecka vzdať, je pre istotu poistené ešte ďalším
nariadením: podľa litery daného zákona by som musela povinne
každé dve mesiace chodiť na (východné) Slovensko, teda –
pokiaľ nechcem (resp. si nemôžem dovoliť) prísť o príspevok na osobnú
asistenciu. Zarábať pritom, samozrejme, nesmiem, zatiaľ čo
cestovať domov každé dva mesiace i s asistenciou, ktorej budem
musieť tiež zaplatiť cestu, proste musím.

[ibimage==463980==Maly_obrazok_do_clanku==none==self==ibimage_Zarovnat_napravo]Sedím
teda doma, nemám skoro ani na jedlo, lebo môj dôchodok ide celý na
nájom (a to bývam ako neštudentka na bezbariérovom
vysokoškolskom internáte), a robím množstvo aktivistickej práce
– zadarmo. Nie, nie som neschopná, hoci to tak kvôli faktu, že
som rok a pol nezamestnaná, môže vyzerať. Mne už proste len nič
iné nezostalo. Ak sa skrátka chcem  aj dnes „vyčúrať“,
pracovať nesmiem. Kto zo mňa robí trosku nie je môj vozík –
nie, ten milujem a nikomu ho nedám! Môj život devastuje moja rodná
krajina, môj štát... A nielen mne, ale každému človeku na
Slovensku, ktorého možno označiť ako osobu s telesným
znevýhodnením.

Že
ste o tom nevedeli? Viem, nemali ste odkiaľ, keďže o tejto
nezmyselnosti a hrôze médiá mlčia. I preto som sa rozhodla, že
ja už mlčať nechcem. A ak nechcete ani vy, máte možnosť sa
pripojiť. Ešte pár týždňov môžete svojím petičným hlasom
povedať, že ste proti nedemokratickým postupom, diskriminácii a
diktatúre v každej jej podobe – i takej, ktorá bráni ľuďom s
telesným znevýhodnením pracovať pod hrozbou odňatia príspevku
na osobnú asistenciu, i takej, ktorá im pod rovnakou hrozbou bráni
v slobodnom pohybe v rámci Európskej únie, i takej, ktorá im
napriek životu v bohomzabudnutých dedinkách, kam chodí – i to
bariérový – autobus tak trikrát do dňa, nedá príspevok na
auto pod zámienkou, že neštudujú ani nepracujú, hoci pracovať im nedovolí. Svojím hlasom
môžete našej vláde povedať, že o tom viete a nesúhlasíte s
jej umelým udržiavaním bludného kruhu pasivity ľudí s telesným
znevýhodnením, ktorí napriek svojej túžbe niečo robiť pracovať
nemôžu – do mesta sa nedostanú (nemajú prístupné spoje, ani
auto) a nemôžu sa tam ani presťahovať (bezbariérové byty sa
vôbec nestavajú), no a ak by si náhodou pri tom všetkom aj prácu našli, prišli by
tým o asistenciu, bez ktorej by nielen nemohli chodiť do danej
práce, ale nemohli by vlastne ani žiť.

[ibimage==463982==Maly_obrazok_do_clanku==none==self==ibimage_Zarovnat_nalavo]Ak
si tiež myslíte, že to, čo ste si prečítali je nehumánne a že
sme ľuďmi, ktorí majú právo nebyť bremenom, ale podporou tejto
spoločnosti, pripojte sa, prosím, k

petícii, ktorú môžete nájsť tu:

*******************************************************

http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=543&koniec_vyberu=544

*******************************************************


Petíciu je možné podporiť aj v elektronickej podobe na tomto
odkaze:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=520255,

využívajte ju však, prosím, len v prípade, že na nič iné by
ste sa nezmohli.
 regular_smile Koho zaujíma PREČO, nech mrkne na FAQ na konci článku. Zároveň
prosím o masové šírenie týchto informácií i samotnej petície,
ako aj o prípadné zbieranie ďalších hlasov. Za každý z týchto
prejavov vašej uvedomelosti vám nesmierne a nielen za seba ĎAKUJEM. rose


FAQ:

 

Dokedy
možno zbierať petičné hlasy?

Petícia
končí dňom 28.2.2011, takže času je málo. V prípade
papierových hárkov možno podpisy zbierať do 28.2. vrátane tohto
dňa, potom ich treba 1.3. poslať poštou.

 

Kam
treba zasielať petičné hárky?

Na
adresu uvedenú dolu na každom petičnom hárku, prípadne na adresu
Centra samostatného života uvedenú v odpovedi na ďalšiu otázku.

 

Možno
petíciu niekde podporiť aj osobne?

Áno,
možno ju podpísať priamo v
Centre samostatného života,
Tehelná 26, 1. posch. č. dv. 153, Bratislava 3 – Nové Mesto a
to vždy v utorok alebo štvrtok doobeda. Prípadne to prísť podpísať ku mne domov (napíšte súkromnú správu, dohodneme sa).

 

Kto
môže petíciu podporiť?

Každý
plnoletý človek bez ohľadu na telesné z(ne)výhodnenie.
Elektronickú verziu môžu podporiť všetci ľudia bez ohľadu na
trvalý pobyt alebo občianstvo, takže okrem ľudí zo Slovenska aj
osoby zo zahraničia a v zahraničí. Naproti tomu, podpísať
elektronickú verziu elektronickým podpisom alebo podpísať ručne
papierovú verziu (ktorá má v dôsledku nastavenia zákonov vyššiu
právnu hodnotu) má zmysel len od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt
na území SR (na občianstve nezáleží).

 

Prečo
sa nestačí pripojiť k petícii v elektronickej podobe?

Kvôli
zákonom. Zákon o petičnom práve z roku 1990 obsahuje iba jednu
malú novelu a nepočíta s alternatívou elektronickej petície.
Petíciou v zmysle tohto zákona je iba jej písomná forma, kde musí
byť pripojený podpis osoby, ktorá so znením petície súhlasí.
Elektronický podpis, ktorý možno použiť online, vlastní len
minimum ľudí, preto väčš
ina
hlasov na online petícii bude z hľadiska zákona len symbolickou
(čiže morálnou a informačnou) podporou. Aj tú si však,
samozrejme, ceníme, pretože je vždy lepšia, než mlčanie –
takto sa totiž môžu vyjadriť aj ľudia, ktorí trvalý pobyt v SR
nemajú, ale nesúhlasia s takouto diskrimináciou. Elektronická
forma môže skrátka slúžiť na to, aby sme v prípade potreby
mohli povedať: „...okrem toho za nami stojí ešte toľko ľudí,
ktorí by nás podporili, keby mohli.“

 

Koľko
hlasov treba vyzbierať?

Nie
je to stanovené, lebo príslušný štátny orgán – v našom
prípade Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – sa
musí petíciou zaoberať bez ohľadu na to, koľko podpisov je pod
ňou uvedených. Treba si však uvedomiť, že zmiesť zo stola
petíciu s malým počtom hlasov bude omnoho jednoduchšie, preto sa
musíme snažiť, aby nás vzali naozaj na vedomie. Pri dosiahnutí
počtu 100 000 podpisov sa petíciou musí zaoberať Národná rada
SR (§ 133 odsek 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR) a
na iniciovanie referenda je potrebných 350 000 podpisov (článok 95
Ústavy SR), ktoré sa nám, samozrejme, nepodarí nazbierať.

 

Bola
táto petícia nutná? Neboli snahy riešiť uvedené problémy inou
cestou?

Po
mnohých pokusoch, snahách a tlakoch vyvinutých na orgány vlády
je táto petícia jednou z posledných možných ciest, ako zmeniť
zákony, ktoré nám bránia plnohodnotne žiť. Kľúčové
dokumenty z posledných pár mesiacov týkajúce sa tejto
problematiky možno nájsť na stránkach Centra samostatného života
www.csz.sk, ktoré
ako jedna z mála organizácií pre pomoc ľuďom s ťažkým
telesným znevýhodnením bojuje za naše práva (keďže väčšina
ostatných organizácií sa v obave o svoje dotácie od štátu takto
pomáhať zdráha). Záujemkyniam a záujemcom vyberám pre lepšiu
orientáciu niektoré dokumenty, ktoré možno pokladať za významné
body na ceste za naším cieľom (zaujímavými sú často práve
komentáre pod uvedenými textami – odporúčam!):

Vyhlásenie
vláde SR (ktoré je vládou dodnes ignorované):
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=507&koniec_vyberu=522

Otvorený
list vláde SR od Eleny Ištvánovej (vládou dodnes ignorovaný):
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=509&koniec_vyberu=522

Môj
otvorený list vláde SR:
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=516&koniec_vyberu=522

Moje
zhodnotenie reakcie na môj otvorený list vláde SR + odpoveď z
Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny (mimochodom, veľmi
ignorantská):
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=536&koniec_vyberu=543

Nový
návrh diskriminačného zákona o peňažných príspevkoch, proti
ktorému ostro vystupujeme:
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=528&koniec_vyberu=543

Naše
pripomienky k návrhu zákona, s ktorým nesúhlasíme:
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=537&koniec_vyberu=543

Reakcia
Úradu vlády, ktorý nesúhlasí s našimi pripomienkami a
presadzuje prijatie diskriminačného zákona:
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=540&koniec_vyberu=543

Náš
ostrý protest voči stanovisku Úradu vlády:
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=541&koniec_vyberu=543

A
napokon naša petícia za prijatie pripomienok k zákonu 447/2008
Z.z.: http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=543&koniec_vyberu=543

 

P.S.
Ďakujem zo srdca Igoríkovi, ktorý mi umožnil zverejniť prosbu o
podporu petície na stránkach svp, ako i vám všetkým, že túto
vec podporíte.

Zaraď článok do kategórie: 

Komentáre (11)

 • Obrázok používateľa Komix
  Páči sa
  Komix

  Za 12 hodín 70 "like"-ov, to je slušné. regular_smile Ďakujem vám.

  Teraz ešte aby za tým boli aj podpisy a aby to malo efekt. msn_sun

  feb 10, 2011
 • Obrázok používateľa sven
  Uznavam ze cely tento system
  sven

  Uznavam ze cely tento system je pekne nezmyselny, ale celkom by ma zaujimalo o aku priblizne sumu sa jedna ? Je ten prispevok skutocne taky velky, ze je pre teba vyhodnejsie nepracovat, ako platit ho zo svojej vyplaty, alebo odmietas pracovnu ponuku skor z principu, aby si o ten prispevok neprisla ?

  feb 10, 2011
 • Obrázok používateľa Komix
  Žiaden princíp, ale tvrdá skutočnosť
  Komix

  Nie, z princípu to skutočne nerobím - je to tak, ako o tom píšem v článku: musím to robiť kvôli prežitiu. Keby som si mohla dovoliť prísť o príspevok, musela by som zarábať asi 60 tisíc mesačne, aby som sa normálne uživila i splatila asistenciu za 24 hodín denne 30 dní v mesiaci. (Samozrejme, príspevok na asistenciu nejde mne, ale ľuďom, ktorí asistenčne pracujú, aby sa o mňa postarali - nejedná sa teda o môj príjem. Ak by som si teda sama zarábala na asistenciu, nemala by som žiaden vysoký osobný zisk, pretože by som z trištvrtiny platu platila niekoho, kto ďalej pracuje pre štát, aby ma nemusel držať v ústave a mať tým ešte niekoľkonásobne vyššie výdavky.)

  Štát sa v tomto ohľade chová nezmyselne - z toho, že ja nepracujem nemá vôbec nič, akurát sa ochudobňuje. Prispievať na asistenciu mi musí tak či tak, keby som však navyše ešte mohla pracovať, odvádzala by som mu dane, platila spotrebný tovar v obchodoch a bola spoločensky prospešná. Mrzí ma, že mu to nedochádza. Skutočne škodí nielen ľuďom s telesným znevýhodnením, ale i sebe. A tým pádom všetkým obyvateľom a obyvateľkám Slovenska.

  feb 10, 2011
 • Obrázok používateľa Dominika
  myslim, ze staci jednoducha
  Dominika

  myslim, ze staci jednoducha matematika - aj keby bol prispevok len 50 Kc na hodinu (co musis uznat, ze je menej, ako brigada v Tescu, aj ked "praca" je to omnoho zodpovednejsia), tak to mas mesacne cca 36 tisic. Prakticky musis platit tri-styri platy (3x8 hodin plus vikendy), takze chapem, ze Daniele sa to nevyplati. Pokial nemas prax, tak zohnat pracu, aby si mohla desiatky tisic mesacne dat niekomu inemu, je podla mna takmer nerealne... Je to bohuzial smutna skutocnost.

  feb 17, 2011
 • Obrázok používateľa Komix
  Ďakujem, Dominika!
  Komix

  Ďakujem, Dominika, za dovysvetlenie. Je to presne, ako hovoríš. V skutočnosti nás týmto nariadením vláda privádza vlastne do stavu doživotného žitia na hranici chudoby. Nech by sme zarábali koľkokoľvek, koľko bežný človek môže zarábať, nikdy nebudeme mať nič pre seba. Pritom si samy/sami musíme platiť rehabilitáciu, bez ktorej sa zdravotný stav ľuďom, ktorí sa nehýbu bežným spôsobom, dosť rapídne zhoršuje, mnohé kompenzačné pomôcky, ktoré nám poisťovne odmietajú dať (rôzne zdviháky, vozíky, polohovacie postele, podložky atď.) a ešte i obyčajný víkendový výlet nás stojí viac, keďže často nemôžeme prespať v nejakej lacnej ubytovni, ktorá nemá bezbariérový prístup, ale musíme voliť drahšie alternatívy, ktoré nutnosť bezbariérovosti spĺňajú. Taktiež sa málokto osamostatní od rodičov, lebo bezbariérové byty sa na Slovensku nestavajú od roku 1989 a na zariadenie si vlastného bývania nemáme žiadne prostriedky - veď kto už by nám dal hypotéku!

  Ťažko sa to vysvetľuje niekomu, kto to nezažil. Ale v skratke: máme, nie našou vinou, väčšie výdavky, no nesmieme si na ne - nevieme, z akého dôvodu - zarobiť (a od štátu peniaze na tie väčšie výdavky, samozrejme, nedostaneme a ani to neočakávame). Najzvláštnejšie pre mňa na tom proste je, že hoci v tomto prípade nežiadame štát o nič, čo by znamenalo nejaké jeho výdavky (a teda nemôže sa vyhovárať svojím obľúbeným spôsobom, že "na to nie sú peniaze"), zubami-nechtami to drží a nechce zmeniť.

  feb 17, 2011
 • Obrázok používateľa henir8ax
  suhlas
  henir8ax

  plne suhlasim a podporila som a drzim palce.
  Zaroven svojim komentarom pripominam ostatnym, aby na tuto peticiu nezabudli.

  feb 13, 2011
 • Obrázok používateľa Komix
  Už len necelú polovicu mesiaca
  Komix

  Ďakujem ti veľmi pekne, Ruženka, a dúfam, že sa ešte pripoja aj ďalší ľudia - máme na to už len necelú polovicu mesiaca. Lebo akokoľvek sa môže zdať, že sa to týka len vybranej skupiny ľudí, v skutočnosti sa to týka celej spoločnosti a tak nepriamo všetkých.

  feb 16, 2011
 • Obrázok používateľa Komix
  Vďaka za podpisy vo WineBis
  Komix

  Ďakujem všetkým milým ľuďom zo svp, ktorí včera na vodovej akcii Stretnutie vo vinárni WineBis podporili túto petíciu svojím podpisom alebo sa dokonca ponúkli vyzbierať podpisy iných. Veľká vďaka!

  feb 20, 2011
 • Obrázok používateľa Komix
  Je dokonané!
  Komix

  Je dokonané! MPSVaR nám na pôde parlamentu klamalo do očí, že splní dva body petície, ktoré nemajú negatívny dopad na štátny rozpočet: zruší úplne hranicu príjmu a zruší povinnosť pobývať na území SR každých 60 dní. Vláda sa poponáhľala, aby návrh zákona prešiel narýchlo a v diskriminačnej podobe! Stalo sa tak včera, kedy odignorovala vyše 10 000 hlasov ľudí, ktorí s tým nesúhlasili. Naše mnohomesačné snahy boli zbytočné. Ďakujeme napriek tomu všetkým, čo dúfali s nami...

  http://www.facebook.com/topic.php?topic=132&post=1539&uid=138553299496711#post1539

  máj 31, 2011
 • Obrázok používateľa damjan
  to mi je luto ako to dopadlo..
  damjan

  ..je to uplne na hlavu postavene, a to na SK neprekvapuje. uvazovala si uz o zmene statu (tj. ziskani obcianstva CR)? ak ano, da sa vybavit a pomohlo by vobec?

  máj 31, 2011