Aké bolo stretnutie s Pablom

Drahí priatelia,

 

tak som sa po avíze Mariána - klf bol trochu vypotiť v Sweat Lodge vedenej Pablom Russellom.

 

 

Musím povedať, že to bol veľmi zváštny, ale v konečnom dôsledku veľmi pozitívny zážitok.

 

Najprv asi spomeniem niečo o samotnom rituáli Sweat Lodge. Jedná sa o rituál telesnej, emocionálnej, duševnej a duchovnej očisty v indiánskej chatrči - skôr je to asi taký polguľovitý stan.

 

Rituál prebieha podľa prísnych pravidiel, ktoré sa pokúsim pre ilustráciu zhrnúť. Na začiatku sa pripraví "chyža", čo je ako som už spomínal niečo ako stan. Ten je zhotovený z drevených konárov pozväzovaných do pevnej konštruktie s polguľovitým tvarom. Táto konštrukcia sa prikrýva prírodnými prikrívkami /kožušinami, kožami, vlnenými dekami a pod./. Musí sa zaktyť tak, aby pri obrade bola v chyži úplná tma aj za najžiarivejšieho slnečného dňa.

 

V strede chyže je v zemi vytvorená jama, kam sa vkladajú rozžhavené kamene, na ktoré sa počas rituálu hádzu bylinky a polievajú sa vodou.

Pred vchodom do chyže sa vytvorí zo zeminy, ktorá sa získa z jamy vo vnútri stanu, vytvorí malý oltár, na ktoý sa pred vstupom do stanu odkladajú všetky ozdoby a osobné veci.

Na rožhavenie kameňov sa postaví ohnisko, ktoré je v priamej línii vchodu do stanu a "oltára".

Tí, ktorí pripravujú chyžu, ale aj ohnisko, jednoducho všetko potrebné pre rituál, by mali počas celej prípravy myslieť pozitívne, konštruktívn, radostne, aby nevnášali do obradu niečo zlé.

Počas rituálu sú pred chyžou dvaja "strážcovi". Tí sa starajú o ochranu a udržiavanie ohniska, otváranie a zatváranie dverí do chyže a taktiež výpomoc tomu, kto obrad vedie.

Celý obrad je rozdelený na 4 časti - 4 je posvätné číslo indiánov a symbolizuje 4 elementy - Slnko ako najdôležitejší element života, Zem, vodu a oheň.

 

1. časť je otváracia zasväcovacia, "zoznamovacia" - zoznamuje sa v nej s duchmi, ktorí sú privolaní pomocť pri splnení prianí, očiste a podobne. Modlitba /nie je presne definované, ako má vyzerať, ale je nesmierne dôležité, aby bola úprimná a priama/ je smerovaná s prosbou o prijatie.

2. časť je prezentačná - prezentujú sa "želania", s ktorými do chyže vstupujete. Modlitba je smerovaná na prosbu o splnenie želania.

3. časť je "uzdravujúca" - je orientovaná na uzdravenie, harmonizáciu, vyčistenie 4 častí ľudskej bytosti - telesnej, duchovnej, psychickej a emocionálnej. Modlitba je orientovaná na prosbu o vyčistenie.

4. časť je "dakovná" - ďakuje sa za všetko, čo v živote dostávame. Dobré i zlé, malé i veľké, od priateľom i nepriateľom, ľuďom i duchom, ale predovšetkým Bohu.

 

Každá časť sa začína vnesením rozžhavených kameňov do chyže a nasledným vstupom účastníkov. Prví vstupujú mui. Priznám sa, že neviem, prečo práve muži. Potom vstupujú ženy.

 

Pri vstupe sa človek pred vchodom otočí okolo vlastnej osi v smere hodinových ručičiek a pri samotnom vstupe vysloví "Všetci moji príbuzní". Táto veta symbolizuje, že sme si vedomí, odkiaľ prichádzame, odkiaľ pochádzame, kto sme a kam smerujeme.

Podľa indiánov je to to najzákladnejšie pri poznávaní samého seba. ak nevieme, odkaiľ sme prišli=kto sú naši predkovia, ťažko možeme zistiť, kam smerujeme a prečo. Identifikácia s predkami /najlepšie až do počiatku sveta/ je veľmi dôležitá.

 

Poslednou časťou obradu je fajčenie fajky, ktoré symbolizuje zblíženie účastníkov a duchov navzájem, vzájomnú úctu, pomoc a spojenie.

 

Musím, povedať že som nemal veľa informácií o tomto tradičnom indiánskom obrade a predpokladám, že poznať ho do detailov by si vyžadovalo celého človeka na plný úväzok na celý a možno aj viac životov, ale vrele doporučujem aspoň raz si túto určite zaujimavú a pre mňa aj prínosnú udalosť prežiť naplno, čím myslim, zúčastniť sa aj prípravy.

 

Nakoniec chcem už iba spomenúť, že tak ako už Marián spomenul vo svojom príspevku, Pablo je skutočne výnimočný človek a bolo mi veľkým potešením spoznať ho a moc s ním prežiť obyčajnú, neobyčajnú sobotu na Prahe 10 a vrele doporučujem ho stretnúť a ak príde na naše Colegium už tento piatok, tak ho budete mocť stretnúť už čoskoro. Tu najdete Pablovu internetovú prezentáciu a tu je video s ním.

Prajem vám príjemný deň,

 

M.

Zaraď článok do kategórie: