Ne, 09/02/2012 -
14:45 to 19:00
Obrázky k tejto akcii: 
Kontakt
Miesto stretnutia: 
Doprava / spojenie: 
Kategórie pre komunitné akcie: 
Groups audience: 
Toulky po Čechách